Rani Durgawati Hr. Sec. School Chhatarpur AboutSchool Academics Infrastructure Achievements Download Contact with us
 
 

Our Toppers Class XII

 
 

Priyanka Ahirwar 94%

Ashish Gupta 91.8%

Vazul George 90%

Ritik gupta 90% Anil Patel 89.6%

prashant shukla 89.4%

Satyam Shivhare 89.2%

sandeep ku patel 89%

Sudeep Pathak 88.2% Shivangi Mittal 88%
Shivi Gupta 87.6% Adarsh Sharma 87.4% Samriddhi Chaurasia 87.2% Mukesh Yadav 86.6% Priyanshi Gupta 86%

Pragya Shukla 85.3%

Preetam Singh Yadav 84.8%

Damini Chaurasia 84.4%

Vikas Prajapati 84.4% Suresh Verma 83.8%

Rachna Devi 82.4%

Ritika Vishwakarma 82%

Ashutosh Sahu 82%

Tasha Parmar 81.2% Bharti Yadav 81%
   

Mahima Pathak 80.4%

Ritu Agrawal 80.2%

Shashank Ssati 80.2%

   
 

Our Toppers Class X

 

ajay ku pal 93.8%

akanksha gupta 81.1%

dayashankar ahirwar 83%

nainshi saxena 93.3% pushpendra ku yaday 82%
 

rahul patel 86.5%

ratan 85%

ravi patel 88%

sanjay rajpoot 94.5%
 
 
 
 
 
 
 Powered by: hfin.in